Kontakt

Kontakty:


Telefón: 0911 050 251
Na telefóne sme denne od 8:00 do 15:00

E-mail: vonavydomov8@gmail.com


Fakturačná adresa:

Krope PK s.r.o.
Perín 326
044 74 Perín

IČO: 52702871
DIČ: 2121129791
IČ DPH: SK2121129791

Sme platcami DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: sro, vložka číslo: 47461/V.Dozorný orgán


Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95