Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0918981493
E-mail: vonavydomov@vonavydomov.eu

Fakturačná adresa:
Krope PK s.r.o.
Perín 326
04474 Perín

IČO: 52702871
DIČ: 2121129791
IČ DPH: SK2121129791

Sme platcami DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: sro, vložka číslo: 47461/V.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Kontaktný formulár